Το Κάστρο της Λαμίας

Από την κορυφή ενός βραχώδους λόφου, το μεσαιωνικό κάστρο της Λαμίας ή Ακρολαμία επιβλέπει την γραφική κοιλάδα του Σπερχειού, τις κορυφές της Οίτης, του Καλλιδρόμου, της μυθικής Όθρυος, του Παρνασσού, της Γκιώνας μέχρι τον Μαλιακό κόλπο. Αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο μιας πόλης με θέση στρατηγικής σημασίας και οι μαρτυρίες του έχουν μείζον σημασία. Ιδιαίτερα τα χρόνια που η πόλη έπεσε στα χέρια διαφόρων κατακτητών. Η ακρόπολη αποτελούσε πάντα το κέντρο του αμυντικού συστήματος της Λαμίας και συνδεόταν με τα τείχη της κάτω πόλης.

Τα τείχη διατηρούνται σε όλη τους την έκταση σε πολύ καλή κατάσταση λόγω της συνεχούς χρήσης και των διαδοχικών επισκευών. Το Κάστρο έχει δυο πύλες, μια στα ΝΑ, τη λεγόμενη και “σιδηρά πύλη”, μέσω της οποίας επικοινωνούσε με την κάτω πόλη και μια στα ΒΑ. Ενισχυτικοί πύργοι υψώνονται κοντά στις πύλες, στις γωνίες του τείχους και σε όλα τα ασθενή για την άμυνα σημεία. Στο χώρο του κάστρου σώζονται σήμερα τμήματα των πρώιμων οικοδομικών φάσεών του, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του είναι αποτέλεσμα διαδοχικών επεμβάσεων και επισκευών κατά τους Βυζαντινούς και τους Μεσαιωνικούς Χρόνους, αλλά και επί Τουρκοκρατίας. Το Κάστρο συνέχισε να χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς έως την αρχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην κορυφή της ακρόπολης βρίσκεται το αναστηλωμένο κτίριο του στρατώνα που οικοδομήθηκε επί Όθωνα και εκεί εδρεύει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λαμίας, η ΙΔΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και συνεδριακό κέντρο.

Κάτω από το κάστρο της Λαμίας βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Αρχοντικής που ιδρύθηκε το 1762 στη θέση παλαιότερου ναού που καταστράφηκε από πυρκαγιά.