Η αρχαία πόλη της Πρόερνας

Η αρχαία πόλη της Πρόερνας βρίσκεται στην κοινότητα Νέου Μοναστήριου Δομοκού. Η αρχαία πόλη προϋπήρχε του κάστρου και βρισκόταν πάνω στα ερείπια παλαιοτέρων οικισμών. Τα ανασκαφικά δεδομένα μαρτυρούν για την ακμή της Πρόερνα κυρίως κατά τον 4ο και τμήμα του 3ου αι. π.Χ. Σαν ζωντανός οργανισμός η ακρόπολη είναι προσβάσιμη με ένα οδικό δίκτυο φιλικό στην προσέγγιση της αρχαίας πόλης που αποτελεί τον μοναδικό επισκέψιμο και διαμορφωμένο με σύγχρονες προδιαγραφές αρχαιολογικό χώρο στο Νομό Φθιώτιδας.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε ένα μεγάλο τμήμα της ακρόπολης, να γνωρίσει της αρχές της αρχαίας οχυρωματικής, τα επιμέρους στοιχεία του αμυντικού έργου καθώς επίσης το ρόλο του και την ιστορία του, στο πλαίσιο της ιστορικής διαδρομής και της μνημειακής τοπογραφίας της αρχαίας Πρόερνας.

Η ανάδειξη της ακρόπολης της Προέρνας επικεντρώθηκε στο νότιο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου και εκτός των άλλων περιλάμβανε την πλήρη αποκάλυψη του τείχους, των πυλών και των πύργων του διαμόρφωση διαδρόμων περιήγησης και χώρων στάσης και θέασης, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, πλήρη τοπογραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση και ηλεκτροφωτισμό.

Σαν δίαυλος επικοινωνίας ο χώρος επιτρέπει εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα κυρίως το μήνα Αύγουστο, με σκοπό τη διάδοση του πολιτισμού.