Αύξηση 8,4% της επιβατικής κίνησης στα ελληνικά αεροδρόμια το πεντάμηνο του 2017

Από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την κίνηση των αεροδρομίων το πεντάμηνο του 2017 προκύπτουν τα εξής:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το πεντάμηνο (Ιανουάριος – Μάιος) του 2017 έφθασε τα 14.587.016 παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν διακινηθεί 13.451.932 επιβάτες.

Συγκεκριμένα, οι διακινούμενοι επιβάτες είναι αυτό το πεντάμηνο περισσότεροι κατά 1.135.084 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 133.974 (από τις οποίες 66.586 εσωτερικού και 67.388 εξωτερικού) παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8% (-5,7% στις πτήσεις εσωτερικού και +4,5% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 135.119 πτήσεις.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.) ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.)
5ΜΗΝΟ ΄16 135.119 13.451.932
5ΜΗΝΟ ΄17 133.974 14.587.016
ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,80% 8,40%

Αύξηση 5,9% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού – εξωτερικού) τον Μάιο
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Μάιο του 2017 προκύπτουν τα εξής:

Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 5.321.340 επιβάτες, η άνοδος συνολικά ( -1,5% επιβάτες εσωτερικού και +8,8% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το +5,9%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού για το Μάιο του 2017 είχαμε αύξηση 8,8% που αναλογεί σε 2.132.829 επιβάτες σε σχέση με τον Μάιο του 2016 που οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.961.211

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση σε Αθήνα, Ηράκλειο Ρόδο, Θεσσαλονίκη και Χανιά
Ενδεικτικά, τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Χανίων σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Μάιο.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατών το 5μηνο του 2017 σε Πάρο, Μύκονο και Νάξο
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει επίσης ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το πεντάμηνο ( Ιανουαρίου – Μαΐου 2017 ), το αεροδρόμιο που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι της Πάρου με άνοδο 117,2%, ( διακίνησε 29.487 επιβάτες το πεντάμηνο του ΄17 έναντι 13.578 το αντίστοιχο διάστημα του 2016).

Τα 3 πρώτα αεροδρόμια σε ποσοστό αύξηση επιβατών για το 5μηνο του 2017
Αεροδρόμιο Διακινούμενοι επιβάτες Ποσοστό
ΠΑΡΟΣ 29.487 117,20%
ΜΥΚΟΝΟΣ 168.168 36,20%
ΝΑΞΟΣ 10.649 35,10%

Το αεροδρόμιο της Μυκόνου κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 36,2%, (διακίνησε 168.168 επιβάτες έναντι 123.461 το περσινό διάστημα).

Αύξηση επιβατών 35,1% είχε το αεροδρόμιο της Νάξου καθώς διακίνησε 10.649 επιβάτες το πεντάμηνο του 2017 έναντι 7.884 επιβατών που είχε διακινήσει το πεντάμηνο του 2016.